Powiat Dzierżoniowski


Szukaj w serwisie:

Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Zapraszamy na sesję Rady Powiatu

Ochrona praw konsumenta będzie wiodącym tematem najbliższej sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 26 kwietnia.

Na temat praw konsumentów będzie mówiła Agnieszka Idziak, Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

W części roboczej radni podejmą decyzje dotyczące projektów uchwał, m.in.: w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, przejęcia dodatkowych zadań związanych z poprawą stanu nawierzchni dróg wojewódzkich, udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Łagiewniki na dofinansowanie modernizacji drogi w Olesznej oraz zmian w uchwale budżetowej na 2016 r.

Sesja rozpocznie się o godz. 9.00 w budynku przy ul. Świdnickiej 38 w Dzierżoniowie. Zapraszamy.

Proponowany porządek obrad.


Więcej na ten temat: