Powiat Dzierżoniowski


Szukaj w serwisie:

Strona startowa Zarządzanie kryzysowe

Trwają rozmowy kwalifikacyjne do służby przygotowawczej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku prowadzi obecnie nabór ochotników na I turnus służby przygotowawczej kształconych na potrzeby korpusu szeregowych w 2018 r. Szkolenie rozpocznie się 8 stycznia i potrwa do 27 kwietnia 2018 r.

Jeżeli nie odbywałeś wcześniej służby wojskowej, masz co najmniej 18 lat, przynajmniej wykształcenie gimnazjalne, obywatelstwo polskie, nie byłeś karany i posiadasz odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej – weź ze sobą dokumenty potwierdzające Twoje wykształcenie i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia oraz umiejętności (np.: prawo jazdy, zaświadczenia o ukończonych kursach, legitymacje członkowskie, itp.) i zgłoś się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku, ul. Walecznych 61, tel. 261 647 430.

Aby zostać ochotnikiem, należy złożyć w WKU wniosek o powołanie do służby przygotowawczej, na podstawie którego komisja rekrutacyjna przeprowadzi analizę złożonych dokumentów, a następnie rozmowy kwalifikacyjne.

W kolejnym etapie ochotnicy, którzy otrzymają rekomendację Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kłodzku, zostaną skierowani do Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Kłodzku w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej, a w przypadku kobiet wydane zostaną skierowania do Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we Wrocławiu w celu wydania orzeczenia o zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej.

Im wcześniej się zgłosisz i przejdziesz pozytywnie wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego, tym szybciej otrzymasz kartę powołania i będziesz pewny tego, że 8 stycznia jednostka wojskowa w Kłodzku bądź w Krośnie Odrzańskim będzie na Ciebie czekać (wolne miejsca w służbie przygotowawczej są w 22. karpackim batalionie piechoty górskiej w Kłodzku oraz w 5. batalionie saperów w Krośnie Odrzańskim).

Szeregowy elew przez okres szkolenia otrzymuje od wojska uposażenie przysługujące żołnierzom, pełniącym służbę przygotowawczą w korpusie szeregowych wysokości 960 zł. Dodatkowo po zakończonej służbie przygotowawczej otrzyma odprawę pieniężną w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 2100 zł. Podczas tej służby przysługują również inne uprawnienia, takie jak bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, opieka medyczna i stomatologiczna, zniżka na bilety kolejowe i autobusowe 78% oraz ochrona stosunku pracy. Także okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Służba przygotowawcza może być początkiem Twojej kariery w Siłach Zbrojnych RP. Po tym przeszkoleniu możesz pełnić służbę w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, ubiegać się o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej (w WOT), bądź starać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej (szeregowy zawodowy otrzymuje uposażenie w wysokości 3200 zł brutto plus dodatkowe bonifikaty wynikające z pełnienia zawodowej służby wojskowej).

Już dziś zadbaj o swoją przyszłość. Pamiętaj – Żołnierz Wojska Polskiego brzmi dumnie!

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.
Osoba do kontaktu: Klaudia Jagodzińska, tel. 261 647 430.

Bliższe informacje o naborze do służby przygotowawczej

 


Więcej na ten temat: