Powiat Dzierżoniowski


Szukaj w serwisie:

Strona startowa Starostwo Powiatowe

Wydziały starostwa

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie mieści się w dwóch budynkach:

Sekretarz powiatu

Zbigniew Dragan
Rynek 27, pok. 311 (III piętro)
tel. 74 832 52 23
e-mail: sekretarz@pow.dzierzoniow.pl
więcej

Skarbnik powiatu

Iwona Swendrak-Zając
Rynek 27, pok. 213 (II piętro)
tel. 74 832 52 10
e-mail: skarbnik@pow.dzierzoniow.pl
więcej

Biuro Rady Powiatu

Adres: ul. Świdnicka 38, pok. 109 (I piętro)
tel. 74 832 19 99, faks 74 832 19 91
e-mail: radap@pow.dzierzoniow.pl
więcej

Zespół Radców Prawnych

Adres: Rynek 27, pokoje 312, 313 (III piętro)
Aldona Jach, Aleksandra Solska, Agnieszka Idziak-Płaza
tel. 74 832 52 24, 74 832 52 25
więcej

Wydział Organizacyjny

Adres: Rynek 27
Dyrektor: Ewa Hubisz, pok. 309 (III piętro)
tel. 74 832 52 21
e-mail: organizacyjny@pow.dzierzoniow.pl
więcej

Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich

Adres: Rynek 27
Dyrektor: Grażyna Wójcik, pok. 315 (III piętro)
tel. 74 832 52 28, kom. 0 698 618 702
e-mail: sprawyobyw@pow.dzierzoniow.pl
więcej

Wydział Budżetowo-Finansowy

Adres: Rynek 27
Skarbnik powiatu: Iwona Swendrak-Zając, pok. 216 (II piętro)
tel. 74 832 52 10
e-mail: skarbnik@pow.dzierzoniow.pl
więcej

Wydział Komunikacji i Transportu

Adres: Rynek 27
Dyrektor: Zbigniew Basisty, pok. 111 (I piętro)
tel. 74 832 52 07
e-mail: komunikacja@pow.dzierzoniow.pl
więcej

Wydział Edukacji, Kultury i Promocji

Adres: Rynek 27
Dyrektor: Alicja Hromada, pok. 206 (II piętro)
tel. 74 832 52 03
e-mail: oswiata@pow.dzierzoniow.pl
więcej

Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju

Adres: ul. Świdnicka 38
Dyrektor: Katarzyna Złotnicka, pok. 115 (I piętro)
tel. 74 832 36 67
e-mail: ochr_srod@pow.dzierzoniow.pl
więcej

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

Adres: ul. Świdnicka 38
Dyrektor: Agnieszka Kruchlak, pok. 104 (I piętro)
tel. 74 832 52 16
e-mail: architektura@pow.dzierzoniow.pl
więcej

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Adres: ul. Świdnicka 38
Dyrektor, geodeta powiatowy: Tomasz Kaliczak, pok. 5 (parter)
tel. 74 832 36 52
e-mail: geodezja@pow.dzierzoniow.pl
więcej

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Adres: ul. Świdnicka 38, pok. 4 (parter)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów: Katarzyna Łysak
tel. 74 832 36 60
e-mail: rzecznikkons@pow.dzierzoniow.pl
więcej

Biuro Audytu i Kontroli

Adres: Rynek 27
Audytor Wewnętrzny: Adrianna Świątek, pok. 304 (III piętro)
tel. 74 831 67 58 e-mail: audytor@pow.dzierzoniow.pl
więcej

Rzecznik Prasowy

Adres: Rynek 27, pok. 306 (III piętro)
Rzecznik Prasowy: Renata Pilśniak
tel. 74 832 52 30
e-mail: rzecznik@pow.dzierzoniow.pl
więcej

Inspektor Ochrony Danych

Adres: Rynek 27, pok. 308 (III piętro)
Inspektor Ochrony Danych: Marcin Patyk
tel. 74 831 67 89
e-mail: iod@pow.dzierzoniow.pl
więcej