Powiat Dzierżoniowski


Szukaj w serwisie:

Strona startowa Rada Powiatu

Fotografie i charakterystyka radnych

FotografiaCharakterystyka
r10_Elwira_ChamczynskaElwira Chamczyńska – ur. 1961 r., mieszkanka Dzierżoniowa. Matematyk, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą, ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informatyki. Jest dyrektorem i nauczycielem matematyki w Zespole Gimnazjów nr 3 im. ST. Konarskiego w Dzierżoniowie. Członek Platformy Obywatelskiej.
r11_Daniel_DubasDaniel Dubas – ur. 1976 r., bielawianin, wykształcenie wyższe. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych ASESOR, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Business College. Specjalizuje się w zarządzaniu nieruchomościami, administracji publicznej, finansach i bankowości. Posiada dwie licencje zarządcy nieruchomościami - jedną nadaną przez Ministra Infrastruktury oraz drugą przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami. Wyróżniony srebrną odznaką honorową KIGN za wkład w rozwój rynku nieruchomości. Posiada uprawnienia nadane przez Ministra Skarbu Państwa do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Od wielu lat związany z pracą w samorządzie oraz w spółkach prawa handlowego zarówno na szczeblu zarządu, jak i rad nadzorczych.
r12_Wacław_DziendzielWacław Dziendziel – ur. 1952 r., mieszka w Piławie Górnej. Jest absolwentem Akademii Rolniczej w Krakowie, ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim, posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Członek Zarządu w Ośrodku Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” sp. z o.o. Pełnił funkcje m.in. wicewojewody wałbrzyskiego, burmistrza Piławy Górnej i wicewojewody dolnośląskiego. Był radnym Rady Powiatu IV kadencji. Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Dzierżoniowie. Obecnie wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
r13_Ewa_FlorczakEwa Florczak – ur. 1959 r., mieszka w Dzierżoniowie. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, posiada licencję zarządcy nieruchomościami. Jest prezesem Zarządu Dzierżoniowskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. Wcześniej pracowała w PKS-ie Dzierżoniów, PGKiM Pieszyce. Była radną Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV, V i VI kadencji. Jest członkiem Zarządu Powiatu Obywatelskiego Bloku Samorządowego.
r14_Roman_GabrowskiRoman Gabrowski - ur. w 1953 r., mieszka w Dzierżoniowie. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, jest rzeczoznawcą budowlanym z zakresu elektroenergetyki, biegłym sądowym z zakresu elektroenergetyki oraz posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Ukończył studia magisterskie z zarządzania strategicznego, studia podyplomowe z zarządzania finansami na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej z zarządzania spółkami energetycznymi. Obecnie jest pełnomocnikiem zarządu ds. informacji niejawnych i ochrony danych osobowych w firmie Turon Obsługa Klienta sp. z o.o. Wcześniej był prezesem Zakładu Energetycznego Wałbrzych SA oraz prezesem EnergiaPro Gigawat sp. z o.o. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu III kadencji. Przewodniczący Powiatowego Komitetu Terenowego Prawa i Sprawiedliwości, członek Zarządu Stowarzyszenia Remontu i Renowacji Zabytkowego Kościoła pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie oraz współorganizator Marszów dla Życia i Rodziny.
r15_Jacek_GrzebieluchJacek Grzebieluch - ur. w 1960 r., mieszka w Bielawie. Ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu oraz studia podyplomowe w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych. Jako lekarz pracuje od 1985 roku, obecnie w NZOZ Lancet s.c. w Bielawie. W latach 2002 - 2004 był zastępcą dyrektora ds. medycznych Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie. Był radnym Rady Powiatu III kadencji i przewodniczącym Rady Powiatu IV kadencji.
r16_Janusz_GuzdekJanusz Guzdek – ur. w 1952 r., mieszka w Ligocie Wielkiej (gmina Łagiewniki). Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, ukończył podyplomowe studia prawno-samorządowe w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W latach 1990 – 2006 pełnił funkcję wójta gminy Łagiewniki, od 2006 roku starosta dzierżoniowski. Członek Zarządu Platformy Obywatelskiej w powiecie dzierżoniowskim. 
r17_Wiesław_KapturWiesław Kaptur – ur. w 1956 r., mieszka w Bielawie. Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej (inżynier elektryk – wydział automatyki przemysłowej). Właściciel Zakładu Usług Instalacyjnych i Budowlanych. Był radnym II kadencji Rady Miejskiej Bielawy, wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w latach 2002 – 2003, członkiem Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego w latach 2003 – 2006 oraz radnym Rady Powiatu IV kadencji. Członek Zarządu PFS „Forum” w Bielawie.
r18_Marian_KowalMarian Kowal – ur. w 1946 r., mieszka w Dobrocinie (gmina wiejska Dzierżoniów). Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku zarządzanie szpitalami, ukończył kurs dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, dyplomowany biegły księgowy. Emeryt. Wcześniej m.in. był dyrektorem ZOZ-u w Dzierżoniowie i Ząbkowicach Śl., wójtem gminy Dzierżoniów powołanym przez Prezesa Rady Ministrów, prezesem Uzdrowiska Przerzeczyn Zdrój. Był posłem na Sejm X Kadencji (lata 1989 – 1991). W latach 2002 – 2015 przewodniczący Rady Sołeckiej wsi Dobrocin. Był członkiem Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego IV kadencji. Obecnie przewodniczący Rady Powiatu.
r19_Jaroslaw_KresaJarosław Kresa – ur. 1970 r., mieszka w Dzierżoniowie. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (magister filologii polskiej). Jest dziennikarzem i pracownikiem kultury w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie. Wcześniej był dziennikarzem „Tygodnika Wałbrzyskiego”, redaktorem naczelnym „Tygodnika Dzierżoniowskiego” oraz dyrektorem i prezesem MZKS „Lechia” Dzierżoniów. Pełni funkcję pełnomocnika powiatowego Prawicy Rzeczpospolitej. Należy do GRH 58 Pułku Piechoty i Towarzystwa Szachowego „Dwie wieże”.
r20_Krzysztof_KretKrzysztof Kręt - ur. w 1954 r., mieszka w Pieszycach, ukończył Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Obecnie jest na emeryturze, wcześniej pracował jako zastępca dyrektora, dyrektor i nauczyciel w Zespole Szkół w Pieszycach. Członek Prawa i Sprawiedliwości. Należy do Akcji Katolickiej – członek Zarządu Diecezji Świdnickiej, prezes parafialnego oddziału przy parafii św. Antoniego w Pieszycach.
r21_Krzysztof_NawrotKrzysztof Nawrot – ur. 1969 r., mieszka w Pieszycach. Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pełnomocnik systemu zarządzania ISO 14001. Od 1995 roku pracuje w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie. Bezpartyjny. Członek Stowarzyszenia Wielka Sowa. Członek Zarządu Powiatu.
r22_Anna_OrasinskaAnna Orasińska – ur. 1962 r., mieszka w Bielawie. Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Lekarz pediatra i kierownik NZOZ „Medicus” w Bielawie. Wcześniej pracowała w przychodni miejskiej oraz na oddziale dziecięcym ZOZ-u w Bielawie.
r23_Marek_PiorunMarek Piorun – ur. 1950 r., mieszka w Dzierżoniowie. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego. Ukończył studia podyplomowe w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, posiada certyfikat menedżerski – zarządzanie dla pracowników administracji publicznej. W latach 1990 – 2002 radny Rady Miejskiej Dzierżoniowa, a w latach 1990 – 1994 delegat do Sejmiku Województwa Wałbrzyskiego. Od 1991 do 1998 roku zastępca burmistrza Dzierżoniowa, a od 2002 do 2014 roku burmistrz Dzierżoniowa. Obecnie radny Rady Powiatu i wicestarosta. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP za zasługi na rzecz społeczności lokalnej. Prezes Zarządu Powiatu Obywatelskiego Bloku Samorządowego.
r24_Izabela_Piwko_ZadroznaIzabela Piwko-Zadrożna – ur. 1969 r., mieszka w Dzierżoniowie. Ukończyła Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, studia menedżerskie Master of Business Administration oraz studia podyplomowe z rachunkowości i kontroli finansowej. Pracuje w Banku Pekao SA w Dzierżoniowie na stanowisku dyrektora. Należy do Stowarzyszenia Obywatelski Blok Samorządowy. Jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Powiat.
r25_Danuta_PowierzaDanuta Powierza - ur. w 1955 r., mieszka w Bielawie. Ukończyła Akademię Medyczną we Wrocławiu - lekarz medycyny. Pracuje w NZOZ Przychodni Miejskiej w Bielawie. Była radną powiatową I, II, III i IV kadencji.
r26_Irena_Skibniewska_KozakIrena Skibniewska-Kozak - ur. w 1949 r., mieszka w Bielawie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (magister filologii polskiej). Obecnie na emeryturze, wcześniej pracowała jako nauczyciel w szkole podstawowej i w Zespole Szkół w Bielawie, jako referent finansowy w WSS „Społem” oraz instruktor w dziedzinie teatru i turystyki w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Dzierżoniowie. Przewodnicząca Komitetu Terenowego PiS w Bielawie, członek Zarządu Powiatu PiS, członek Zarządu Okręgu. Należy do NSZZ „Solidarność” pracowników oświaty i wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej. Była radną Rady Powiatu I, III i IV kadencji.
r27_Agata_StawiarskaAgata Stawiarska – ur. 1973 r., mieszka w Bielawie. Absolwentka Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Prowadzi gospodarstwo rolne. Członek Dolnośląskiej Izby Rolniczej Dzierżoniów.
r28_Bernadetta_SzczypkaBernadetta Szczypka – ur. 1976 r., mieszka w Pieszycach. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi. Jest nauczycielem w Zespole Szkół w Pieszycach. Radna Rady Gminy Pieszyce w latach 2010 – 2014.
r29_Krzysztof_TwardakKrzysztof Twardak - ur. w 1969 r., zamieszkały w Piławie Dolnej. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu - Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim oraz studia podyplomowe w zakresie trenera II klasy na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Obecnie pracuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piławie Dolnej jako nauczyciel. Był radnym Rady Powiatu III kadencji oraz radnym Rady Gminy Dzierżoniów VI kadencji. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej.
r30_Jaroslaw_TyniecJarosław Tyniec - ur. w 1966 r., mieszka w Łagiewnikach, ma średnie wykształcenie techniczne - ukończył Lotnicze Zakłady Naukowe we Wrocławiu, jest przedsiębiorcą, prowadzi firmę produkcyjno-handlową; kandydował z listy Obywatelskiego Bloku Samorządowego. Był radnym Rady Powiatu I, II i III kadencji oraz wiceprzewodniczącym Rady Powiatu IV kadencji. Członek Zarządu Powiatu.
r31_Krzysztof_ZawadzkiKrzysztof Zawadzki - ur. 1959 r., mieszka w Dzierżoniowie. Jest absolwentem Akademii Medycznej oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył magisterskie studia MBA, a także studia podyplomowe z zakresów: zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia, zarządzanie projektami Unii Europejskiej oraz rynek ubezpieczeń. Jest prezesem zarządu spółek: Technika Szpitalna sp. z o.o., Frankonia Poland sp. z o.o. oraz Delta In sp. z o.o. oraz lekarzem w przychodni lekarskiej. Był wiceprzewodniczącym Rady Powiatu II i III kadencji oraz przewodniczącym Komisji Ochrony Zdrowia w IV kadencji. Wiceprzewodniczący koła miejskiego Platformy Obywatelskiej w Dzierżoniowie, członek Zarządu Platformy Obywatelskiej w powiecie dzierżoniowskim. Obecnie wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
r32_Ewa_ZygadloEwa Mika – ur. 1981 r., mieszka w Piławie Górnej. Ukończyła studia licencjackie na PWSZ w Wałbrzychu (spec. administracja publiczna) oraz studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (spec. finanse i rachunkowość administracji rządowej i samorządowej). Obecnie pracuje w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej na stanowisku insp. ds. rozliczeń.