Powiat Dzierżoniowski


Szukaj w serwisie:

Strona startowa Drogi powiatowe

Zima na drogach

Kto jest odpowiedzialny za zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich? Pod jakimi numerami telefonów można uzyskać informacje o przejezdności dróg i zgłosić utrudnienia?

Powiatowa służba drogowa ma w zarządzie 200 km dróg powiatowych i 45 km dróg wojewódzkich przebiegających przez teren powiatu dzierżoniowskiego oraz częściowo ząbkowickiego i świdnickiego.

Zarząd Dróg Powiatowych samodzielnie zajmuje się zimowym utrzymaniem 117 km dróg. Są to wszystkie drogi powiatowe położone na terenie gminy wiejskiej Dzierżoniów oraz część dróg na terenie gminy wiejskiej Łagiewniki i gminy Niemcza.

Zimowe utrzymanie pozostałych dróg, ze względu na ograniczoną ilość posiadanego sprzętu, powiatowa służba drogowa powierzyła firmom zewnętrznym wyłonionym w przetargu. Zajmują się one utrzymaniem wszystkich dróg wojewódzkich oraz 29 km dróg położonych na terenie gmin: Pieszyce, Piława Górna i Niemcza.

Pozostałe 54 km dróg powiatowych położonych w granicach gmin Bielawa, Niemcza i Łagiewniki jest utrzymywana przez gminy w ramach porozumień z powiatem.

– W sumie na drogach powiatowych i wojewódzkich będzie pracować co najmniej 13 zestawów piaskarko-solarek z pługami, 4 pługi lekkie, 4 posypywarki ciągnikowe i pług wirnikowy – mówi Zbigniew Basisty, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.

Punkt Informacji Drogowej
Z chwilą rozpoczęcia prac przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej w Zarządzie Dróg Powiatowych jest uruchamiany Punkt Informacji Drogowej, w którym można uzyskać informacje o przejezdności dróg oraz zgłosić utrudnienia (tel. 74 831 31 29 lub 74 832 07 70).

zima_drogi

Odpowiedzialni za zimowe utrzymanie dróg

DROGI POWIATOWE

Zarząd Dróg Powiatowych (74 831 31 29):
wykaz dróg, których utrzymaniem zajmuje się ZDP – gmina Dzierżoniów (69 km), gmina Łagiewniki (36 km), Niemcza (12 km)

Firmy zewnętrzne wyłonione przez powiat:
Pieszyce (22 km) – Wykonawstwo Robót Drogowych z Ligoty Wielkiej w gminie Łagiewniki (tel. 604 257 544),
Piława Górna (4 km) i Niemcza (3 km) – Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „Rokam” z Koźmic w gminie Ząbkowice Śląskie (609 684 968).

Firmy zewnętrzne wyłonione przez gminy:
Bielawa (10 km) – Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Bielawie (tel. 74 833 49 31),
gmina Niemcza (19 km) – Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Niemczy (tel. 74 837 69 81),
Łagiewniki (25 km) – Zakład Usług Komunalnych w Łagiewnikach (tel. 606 882 404).

Drogi położone w granicach administracyjnych Dzierżoniowa od 2009 r. zarządzane są przez Urząd Miasta Dzierżoniów.

DROGI WOJEWÓDZKIE

Firmy zewnętrzne odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu dzierżoniowskiego:
droga 384 na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki (15 km) – Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Dzierżoniowie (tel. 74 831 33 18),
droga 383 na odcinku Dzierżoniów – Przełęcz Walimska (12 km) – Zakład Usług Komunalnych w Pieszycach (tel. 74 836 53 50),
droga 382 na dwóch odcinkach: Dzierżoniów – Grodziszcze (7,5 km) i Dzierżoniów – Kluczowa (10,5 km) – Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „Rokam” z Koźmic w gminie Ząbkowice Śląskie (609 684 968).

Drogi wojewódzkie w granicach administracyjnych miast Dzierżoniów i Bielawa są zarządzane odpowiednio przez Urząd Miasta Dzierżoniów i Urząd Miejski w Bielawie.