Dzierżoniów
Dzierżoniów
Niemcza
Bielawa
Pieszyce
Pieszyce

Gmina Dzierżoniów
Gmina Dzierżoniów
Łagiewniki
Łagiewniki
Niemcza
Niemcza


Piława Górna
Piława Górna
 
 
 
 
luty 2018
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
Polish English German


  8a t  7b t  6a t

Ochrona Zabytków

 

 

OCHRONA ZABYTKÓW:

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1466);

 • Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z  2014 r., poz. 1099);

 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009, nr 178, poz. 1380 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.);

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Ochrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850).

 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz. U. Nr 212, poz. 2153).

 • Zarządzenie Nr 31/2012 Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 11 lipca 2012 r w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. bieżącej koordynacji działań w zakresie ochrony zabytków w razie  przewidywanych i realnych zagrożeń.

Ochrona Zabytków w aspekcie zarządzania kryzysowego;

Ochrona zabytków  na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych polega na planowaniu, przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć zapobiegawczych, dokumentacyjnych, zabezpieczających, ratowniczych i konserwatorskich, mających na celu ich uratowanie przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zaginięciem.

W powiecie dzierżoniowski w roku 2006 został opracowany „Plan ochrony zabytków w powiecie dzierżoniowskim na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie plan został uzgodniony z :

 • Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – Delegatura w Wałbrzychu;

 • Szefem Obrony Cywilnej Województwa Dolnośląskiego.

Dokument jest stale aktualizowany oraz konsultowany z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

W latach 2011 – 2012 dokonano aktualizacji planu poprzez weryfikację poszczególnych wykazów zabytków.

Plan składa się z dwóch części opisowej i graficznej.

Dokument zawiera m.in:

 • podstawę prawną do opracowania planów ochrony zabytków, na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;

 • rodzaj zasobów i sposób rozmieszczenia zabytków oraz stopień ich spodziewanego zagrożenia;

 • wnioski z analizy rozmieszczenia i zagrożenia zabytków oraz sposób ich ochrony;

 • wykaz jednostek, instytucji, organizacji i rzeczoznawców przewidzianych do przeciwdziałania niszczenia zabytków w razie zagrożenia;

 • procedurę współdziałania, powiadamiania oraz łączności pomiędzy instytucjami  oraz służbami;

 • procedurę informowania o stratach;

 • wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków  na terenie powiatu dzierżoniowskiego;

 • kierunki działań zmierzających do poprawy stanu zabezpieczenia dóbr kultury;

 • wykaz zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków  na terenie powiatu dzierżoniowskiego;

 • wykaz najcenniejszych zabytków nieruchomych powiatu dzierżoniowskiego, podlegających zabezpieczeniu na wypadek konfliktu zbrojnego;

 • wykaz stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków na terenie powiatu dzierżoniowskiego;

 • wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków podlegających oznakowaniu znakiem Konwencji Haskiej;

 • mapę poglądową planu ochrony zabytków.

 • wykaz zabytków podlegających oznakowaniu

W  planie zawarty jest również wykaz obiektów, które w opinii konserwatora zabytków powinny zostać objęte szczególną ochroną i opieką, dlatego z tego tytułu podlegają obowiązkowi oznakowania znakiem konwencji haskiej. Takich obiektów w powiecie dzierżoniowskim jest 60.

znak konwencji haskiej

ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW PODLEGAJĄCYCH OZNAKOWANIU ZNAKIEM KONWENCJI HASKIEJ

SCHEMAT GRAFICZNY

 mapamala

WYKAZ SZCZEGÓŁOWY

I. Miasto Dzierżoniów

1. Kościół Świętego Jerzego- ul. Miodowa  3

2. Kościół NMP Maryi Matki Kościoła- ul. Świdnicka 20

3. Kościół Św. Trójcy- kościół pomocniczy Kościoła NMP Maryi Matki Kościoła - ul. I. Daszyńskiego 23

4. Klasztor poaugustiański- ul. Garncarska 16

5. Poaugustiański kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - ul. Klasztorna

6. Ratusz- Rynek 1 7. Wieża ratuszowa- Rynek 2 8. Sukiennice- Rynek 2

9. Mury obronne- Rynek 16

 

II. Miasto Bielawa

1. Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP –Pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1/ Pl. Wolności 130 2. Kościół ewangelicki p.w. Bożego Ciała- Pl. Kościelny

3. Pałac – ul. Korczaka 4

4. Pałac – ul. Piastowska 24

5.Pałac fabrykancki – Pl. Wolności 22

6. Pałac fabrykancki – Pl. Wolności 148

7. Pensjonat- ul. Nowobielawska 89

 

III. Gmina Łagiewniki

1. Kościół parafialny p.w. Świętego Józefa Oblubieńca NMP- Łagiewniki- ul. Kłodzka 3

2. Kościół pomocniczy p.w. MB Częstochowskiej – Łagiewniki- ul. Jedności Narodowej

3.Dwór konwersów cysterskich – Łagiewniki – Nadrzeczna 27

4. Pałac Łagiewniki- ul.Nadrzeczna 27

5. Kościół parafialny p.w. Świętego Piotra i Pawła – Radzików 4 - Radzików

6. Pałac – Sokolniki 10 - Sokolniki

7. Kościół filialny p.w. NMP Królowej Polski- Ligota Wielka

8. Kościół filialny p.w. Trójcy – Stoszów

 

IV. Miasto Piława Górna

1. Kościół p.w. Świętego Marcina- ul. H. Sienkiewicza 32

 

V. Miasto Pieszyce

1. Kościół parafialny p.w. Świętego Antoniego – ul. ks. Prałata Franciszka Bieleckiego 1

2. Kościół parafialny p.w. Świętego Jakuba – Pl. Zamkowy 11

3. Kościół filialny p.w. Aniołów Stróżów – Kamionki

4. Kościół filialny p.w. Świętego Jana Nepomucena- Piskorzów 42 A - Pieszyce

5. Kościół parafialny p.w. Świętego Bartłomieja- Rościszów

6. Pałac – Pl. Zamkowy

7. Sanatorium Przeciwgruźlicze- Rościszów 11, Pieszyce

 

VI. Miasto i Gmina Niemcza

1. Kościół p.w. Świętego Wojciecha – ul. Gumińska - Niemcza

2. Zamek- ul. Królowej Jadwigi 9 - Niemcza

3. Mury obronne – Niemcza

4. Baszta Bramy Górnej – ul. B. Chrobrego 3- Niemcza

5. Ratusz - Rynek 10- Niemcza

6. Pałac w Piotrówku- Niemcza

7. Arboretum w Wojsławicach- Wojsławice 2 - Niemcza

8. Kościół parafialny p.w. Świętej Jadwigi – Gilów 42, Niemcza

9. Dwór- Gola Dzierżoniowska 74

10. Pałac Kietlin 28 -Niemcza

11. Kościół parafialny p.w. NMP Królowej Polski- ul. Zdrojowa 26-Przerzeczyn Zdrój

12. Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa- Wilków Wielki

13. Dwór – Wilków Wielki

 

VII. Gmina Dzierżoniów

1. Kościół filialny p.w. Świętego Piotra i Pawła – Dobrocin

2. Pałac – ul. Ogrodowa - Dobrocin

3. Pałac – Jodłownik 12- Jodłownik

4. Kościół Narodzenia NMP – Kiełczyn 44 - Kiełczyn

5. Plebania – Kiełczyn 44- Kiełczyn

6. Pałac – Kiełczyn 13- Kiełczyn

7. Kościół filialny p.w. Świętego Jana Chrzciciela – ul. Pocztowa 4 Mościsko

8. Kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa – Nowizna

9. Kościół parafialny p.w. Świętej Jadwigi – ul. Bielawska 64 - Ostroszowice

10. Kościół filialny p.w. Świętej Trójcy – Owiesno

11. Kościół parafialny p.w. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej – ul. Główna 89 - Piława Dolna

12. Kościół filialny p.w. Świętego Józefa – Roztocznik

13. Pałac – Tuszyn 47- Tuszyn

14. Kościół filialny p.w. Świętego Bartłomieja – Uciechów

15. Dwór – ul. Wrocławska 5 -  Uciechów

 

ZARZĄDZENIE nr 31/2012

STAROSTY DZIERŻONIOWSKIEGO

z dnia 11.07.2012 r.

w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. bieżącej koordynacji działań w zakresie ochrony zabytków w razie  przewidywanych i realnych zagrożeń.

Na podstawie § 3 ust. 1  rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz.U. nr 212, poz. 2153) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu podejmowania bieżących działań związanych z ochroną zabytków przed pożarem, powodzią, ulewą, wichurą, katastrofą budowlaną, dewastacją, klęską żywiołową i przestępczością, powołuję  Zespół do spraw bieżącej koordynacji działań w w/w zakresie, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.

W skład Zespołu  wchodzą:

1. Przewodniczący Zespołu  –  Grażyna Wójcik – Kierownik Biura Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

2. Sekretarz Zespołu – Łukasz Łoś – Inspektor w Biurze  Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa I Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

3. Członek Zespołu - Agnieszka Kruchlak – przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu;

4. Członek Zespołu - Dariusz Szmigielski – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie;

5. Członek Zespołu - Arkadiusz Kleban – Oficer Prewencji Komendy Powiatowej Państwowej  Straży Pożarnej w Dzierżoniowie;

6. Członek Zespołu  - Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie;

§ 3.

     Zespół obraduje cyklicznie na posiedzeniach oraz prowadzi bezpośrednie lustracje obiektów zabytkowych w oparciu o przyjęty „Plan działania” zaakceptowany przez Starostę Dzierżoniowskiego.

§ 4.

W pracach Zespołu i lustracjach mogą uczestniczących inne osoby zaproszone w charakterze  ekspertów, rzeczoznawców, doradców. 

 

Zakres działania zespołu

Do zadań Zespołu należy:

  • Ocena stanu nieruchomych obiektów zabytkowych, położonych w granicach powiatu dzierżoniowskiego, ujętych w „Planie pracy” na dany rok kalendarzowy, wytypowanych do przeglądu przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie określonym przepisami prawa budowlanego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zabezpieczenia przed przestępczością, ochroną na wypadek katastrof, klęski żywiołowej lub konfliktu zbrojnego oraz zabezpieczenia konserwatorskiego.

Cele działania powiatowego Zespołu:

 1. Określenie stanu zagrożenia mogącego spowodować uszczerbek dla wartości zabytku.

 2. Kontrola stanu zachowania i przeznaczenia zabytku.

 3. Ocena stanu zabezpieczenia zabytku o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa narodowego, w tym podlegających obowiązkowej ochronie na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

 4. Sprawowanie opieki nad zabytkami i informowanie o możliwościach finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku.

 5. Zahamowanie procesu degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania.

Krótka charakterystyka poszczególnych zagadnień kontrolnych:

 

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe:

 1. Dojazd do obiektu.

 2. Zaopatrzenie wodne – hydranty zewnętrzne, zbiorniki, cieki, studnie itp.

 3. Konstrukcja obiektu, podział na strefy.

 4. Wyposażenie obiektu w instalacje techniczne: elektryczną, odgromową, gazową, wodną.

 5. Wyposażenie obiektu w instalacje przeciwpożarowe – hydranty wewnętrzne, oddymiająca, sygnalizacyjno – alarmowa, gaśnicza.

 6. Wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy.

 7. Oznakowanie obiektu znakami ewakuacyjnymi i bezpieczeństwa.

 

Bezpieczeństwo budowlane:

 1. Stan techniczny i estetyczny obiektu.

 2. Zgodność użytkowania obiektu z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska.

 3. Terminowość przeprowadzania kontroli okresowych i rocznych: - rocznych; - okresowych,

 4. Książka obiektu budowlanego – prawidłowość jej prowadzenia.

 5. Stan bezpieczeństwa obiektu.

 

Bezpieczeństwo przed przestępczością:

 1. Pełna ocena istniejącego stanu ochrony: a) ocena zabezpieczenia drzwi, b) ocena ogrodzenie, c) zabezpieczenie okien, d) podpiwniczenie:

 2. Wyposażenie obiektu w sygnalizację alarmową:

 3. Dozór zewnętrzny i wewnętrzny:

 4. Oświetlenie zewnętrzne:

 5. Analiza zagrożenia.

 6. Znakowanie zabytków ruchomych:

 

Zabezpieczenie konserwatorskie:

1. Utrzymanie, korzystanie w sposób zapewniający trwałe zachowanie wartości obiektu (prace konserwatorskie i roboty budowlane).

2. Stan zachowania, warunków przechowywania i zabezpieczenia obiektów ruchomych.

3. Warunki finansowe umożliwiające trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie.

4. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

5. Plany ochrony zabytków – nieruchomych i ruchomych (planowanie, organizowanie, realizacja przedsięwzięć profilaktycznych, ratowniczych i konserwatorskich, zmierzających do ich ratowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zaginięciem).

 

PLAN PRACY POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. BIEŻĄCEJ KOORDYNACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKÓW W RAZIE PRZEWIDYWALNYCH I REALNYCH ZAGROŻEŃ W ROKU 2013

plan pracy na 2013 zabytkimale

 

PRZEPROWADZONE LUSTRACJĘ

W dniu 10 czerwca 2013 roku Powiatowy Zespół ds. bieżącej koordynacji działań  w zakresie ochrony zabytków w razie  przewidywanych i realnych zagrożeń dokonał dwóch lustracji w gminie wiejskiej Dzierżoniów:

Kościół w Kiełczynie:

Budynek jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/1710/802 decyzją z dnia 01.12.1960 r.

Kościół wzmiankowany w 1239 r. W obecnej formie pochodzi z ok.1400 r.

 

 

Dwór Barokowy w Kiełczynie

Budynek jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/4244/767 decyzją z dnia 30.09.1960 r. Wzniesiony ok. poł. XVII w., ok. 1730 r. gruntownie przebudowany, następnie w 2 poł. XIX w.(ok.1860-1870 )– przebudowano wnętrza I p. i elewację. W obecnej formie barokowy z elementami historyzującymi w postaci opasek okiennych.

 

W dniu 29 listopada 2013 r. Powiatowy Zespół ds. bieżącej koordynacji działań w zakresie ochrony zabytków w razie  przewidywanych i realnych zagrożeń dokonał dwóch lustracji w gminie miejskiej Dzierżoniów:

Kościół Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie:

Budynek kościoła jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/4093/654 decyzją z dnia 03.03.1960 r. Czas powstania XVIII w., styl – klasycyzm. Wystrój architektoniczny elewacji: boniowane naroża, pilastry, kolumny, obramienia okien.

 

Przedszkole Publiczne nr 2 w Dzierżoniowie

Budynek jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/4109/1147/Wł decyzją z dnia 20.12.1985 r. Bryła wolno stojącej willi ma charakter zwarty, jest podpiwniczona, dwukondygnacyjna z parterowym aneksem, nakryta dachem czterospadowym. Budynek jest murowany, tynkowany.

Budynek został wzniesiony ok. 1910 r. Styl obiektu charakteryzuje oryginalna bryła z rozbudowanym w formie wieży narożnikiem.

 

PLAN PRACY POWIATOWEGO ZESPOŁU NA ROK 2014

SPRAWZODANIE Z PRAC ZESPOŁU ZA ROK 2013

 

LUSTRACJĘ 2014

 

W dniu 30 października 2014 r. Powiatowy Zespół ds. bieżącej koordynacji działań w zakresie ochrony zabytków w razie  przewidywanych i realnych zagrożeń dokonał dwóch lustracji w gminie Bielawa oraz w gminie wiejskiej Dzierżoniów:

 

Kościół ewangelicki - pomocniczy pw. Bożego Ciała,      ul. Kościelna, 58 – 260 Bielawa 

 

Kościół  pw. Katarzyny Aleksandryjskiej,ul. Główna 89, 58 – 241 Piława Dolna

 

SPRAWZODANIE Z PRAC ZESPOŁU ZA ROK 2014

 

21-05-2015
konkurs-na-najpiekniejszego-stracha-na-wrobleArboretum w Wojsławicach wraz ze Starostwem Powiatowym w Dzierżoniowie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Czereśniowe strachy” mieszkańców...
30-04-2015
rozpoczecie-przebudowy-drogi-powiatowej-pieszyce-bielawaUtrudnienia na drodze Pieszyce - Bielawa. Od 4 maja br. zostanie wprowadzony ruch wahadłowy, a od lipca objazdy.   Zarząd Dróg...
 • remonty_i_inwestycje
 • Nieruchomosci_na_sprzedaz
 • Dowod i prawo jazdy
 • innowacyjny powiat
  17a t
 • 18a t
 • 19a t
Newsletter