Powiat Dzierżoniowski


Szukaj w serwisie:

Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Pomoc prawna według nowych zasad

Od nowego roku z nieodpłatnej pomocy prawnej może korzystać więcej osób. Ruszyła także nowa forma pomocy - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Na wizytę należy się wcześniej umówić.

Zmiany są efektem nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Pomoc dla większej liczby osób
Do tej pory nieodpłatna pomoc prawna była dostępna tylko dla określonego ustawą kręgu osób. Teraz takie wsparcie może być udzielone każdemu, kto go potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej wizyty u prawnika.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja
Wprowadzono także zmianę w sposobie kontaktu z prawnikiem. Dotąd każda osoba uprawniona mogła zgłosić się bezpośrednio do punktu pomocy prawnej. Obecnie pomoc jest udzielana według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. W naszym powiecie można to zrobić telefonicznie pod numerem 74 832 36 64 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, tj. w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30, a w piątki w godz. 7.30 – 14.30 lub elektronicznie pod adresem: dzierzoniow.npp-24.pl. W ten sposób odbywa się rejestracja do każdego z czterech punktów w powiecie.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Ustawa wprowadziła też nową kategorię pomocy – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. To pomoc dla osób w trudnej sytuacji życiowej, które mają w szczególności problemy z zadłużeniem, z kwestiami mieszkaniowymi czy też z zakresu zabezpieczenia społecznego. Celem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest podniesienie świadomości danej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym również sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania oraz pomoc w jego realizacji.

Pomoc prawna i obywatelska w powiecie dzierżoniowskim
Na terenie naszego powiatu od stycznia 2019 roku funkcjonują 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Najdłuższy dyżur (przez 8 godzin codziennie) jest prowadzony w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie, bo w jednej lokalizacji działają dwa punkty. Po cztery godziny dziennie czynne są punkty w Pieszycach i w Bielawie.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, pok. 314
  – czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do godz.11.30
  – obsługiwany przez radców prawnych
  – telefon do punktu: 74 832 52 08
 2. Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, pok. 314
  – czynny od poniedziałku do piątku w godz. 11.30 do godz. 15.30
  – obsługiwany przez adwokatów
  – telefon do punktu: 74 832 52 08
 3. Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kopernika 124
  – czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00
  – obsługiwany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”
  – telefon do punktu: 74 832 41 72

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 1. Zespołów Ośrodków Wsparcia w Bielawie, ul. Lotnicza 5
  – czynny w godzinach: poniedziałek 7.30-11.30, wtorek 13.00 – 17.00, środa 12.00 – 16.00, czwartek 7.30 – 11.30, piątek 7.30 – 11.30
  – obsługiwany przez Fundację w Służbie Wsi
  – telefon do punktu: 699 801 659

Więcej informacji, m.in. na temat zakresu udzielanej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, na stronie na stronie internetowej ministerstwa sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/


Więcej na ten temat: