Powiat Dzierżoniowski


Szukaj w serwisie:

Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Kandydaci na dyrektorów szkół już znani

Rozstrzygnięto konkursy na stanowiska czterech dyrektorów powiatowych placówek oświatowych. Wyniki pracy 9-osobowych komisji zatwierdził już Zarząd Powiatu. Wygląda na to, że nie będzie zmian.

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie przeprowadziło konkursy ze względu na kończącą się w tym roku 5-letnią kadencję obecnych dyrektorów czterech placówek. Odbyły się one 17 czerwca.

Kandydatów oceniały 9-osobowe komisje składające się z przedstawicieli kuratorium, nauczycieli, rady rodziców, związków zawodowych i Starostwa Powiatowego.

O stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie ubiegało się czterech kandydatów. Jedną ofertę odrzucono ze względów formalnych, a z pozostałych najwyższą ocenę komisji otrzymała obecna dyrektor Grażyna Bajsarowicz.

Do konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielawie wpłynęły dwie oferty, spośród których komisja wyżej oceniła kandydaturę dotychczasowej dyrektor Marzanny Kamińskiej.

Natomiast w pozostałych dwóch konkursach wpłynęło po jednej ofercie. O stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie ubiegała się Bożena Karasek, dotychczasowy dyrektor placówki, która uzyskała akceptację komisji. Podobnie było w przypadku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej, gdzie kandydowała obecna dyrektor Teresa Budzyk.

Wyniki konkursu zatwierdził już Zarząd Powiatu. Następnym etapem będzie powierzenie stanowisk dyrektorom. Kolejna kadencja rozpocznie się od nowego roku szkolnego.


Więcej na ten temat: