Powiat Dzierżoniowski


Szukaj w serwisie:

Strona startowa Zarządzanie kryzysowe

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Działania w celu zapobiegania skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia starosta wykonuje przy pomocy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Starosty Dzierżoniowskiego w sprawie powołania PZZK

GŁÓWNE ZADANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 1. monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji,
 2. realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej,
 3. opracowywanie i aktualizowanie powiatowego planu zarządzania kryzysowego,
 4. planowanie wsparcia organów kierujących działaniami na niższym szczeblu administracji publicznej,
 5. przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej,
 6. realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej.

SKŁAD POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 1. Starosta Dzierżoniowski,
 2. Wicestarosta,
 3. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie,
 4. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie,
 5. Komendant Powiatowy Policji w Dzierżoniowie,
 6. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie,
 7. Kierownik Izby Przyjęć Działu Pomocy Doraźnej – NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o.,
 8. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie,
 9. Powiatowy Lekarz Weterynarii,
 10. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
 11. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie.

Plan Działania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Aktualności