Powiat Dzierżoniowski


Szukaj w serwisie:

Strona startowa Bezpieczeństwo

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

ZARZĄDZENIE NR 34 / 2016

Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie utworzenia Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

ZADANIA KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU
(zadania komisji wynikają z ustawy o samorządzie powiatowym art. 38a ust. 2)

 1. ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
 2. opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 3. przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 4. opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 5. opiniowanie projektu budżetu powiatu – w zakresie, o którym mowa w pkt 1,
 6. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4,
 7. opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

SKŁAD POWIATOWEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

Przewodniczący Komisji

 1. Pan Janusz Guzdek – starosta dzierżoniowski

Delegaci Rady Powiatu – członkowie Komisji:

 1. Pan Krzysztof Zawadzki
 2. Pani Agata Stawiarska

Przedstawiciele miejscowej społeczności – członkowie Komisji:

 1. Pani Adriana Skorupska – prezes Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie;
 2. Pan bryg. Bogdan Najdek – komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie;
 3. Pan mjr Ryszard Kospa – dyrektor Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie;
 4. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji – członkowie Komisji:

Pan podinsp. Przemysław Marut – zastępca komendanta powiatowego policji w Dzierżoniowie;

Pan asp. szt. Dariusz Szmigielski – naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie.

Powołani do udziału w pracach Komisji z głosem doradczym :

 1. Pan Dariusz Kucharski – burmistrz Dzierżoniowa;
 2. Pan Marek Chmielewski – wójt Gminy Dzierżoniów;
 3. Pan Piotr Łyżwa – burmistrz Bielawy
 4. Pan Grzegorz Kosowski – burmistrz Niemczy
 5. Pani Zuzanna Bielawska – burmistrz Piławy Górnej
 6. Pan Janusz Szpot – wójt Gminy Łagiewniki
 7. Pani Dorota Konieczna-Enozel – burmistrz Pieszyc
 8. Pani Grażyna Wójcik – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie;
 9. Pani Wiesława Bronowicka – dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dzierżoniowie
 10.  Pan Czesław Barwicki – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie
 11. Pan Krzysztof Umiński – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie
 12. Pan Tomasz Morawiecki – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie.

W pracach Komisji uczestniczy przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie Pan Tomasz Fedorszczuk.

Aktualności