Powiat Dzierżoniowski


Szukaj w serwisie:

Strona startowa Dla Mieszkańca

Promocja, Kultura, Sport i Turystyka

Anna Ogrodowicz – kierownik Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie

Adres:

Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie
ul. Rynek 27
58-200 Dzierżoniów
III piętro, pokój 304

Telefon: 74 832 36 62, 831 66 01

Poczta elektroniczna: promocja@pow.dzierzoniow.pl