Powiat Dzierżoniowski


Szukaj w serwisie:

Strona startowa Organizacje pozarządowe

Dotacje

  1. Regulamin przyznawania i rozliczania dotacji
  2. Ogłoszenia o konkursach
  3. Rozstrzygnięcia konkursów

Dokumenty do pobrania:

  1. Wzór oferty realizacji zadania publicznego (obowiązujący od dnia 3 września 2016 r.)
  2. Wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego (tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
  3. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (do oferty złożonej po 3 września 2016 r.)
  4. Wzór uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego (tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
  5. Zaktualizowany harmonogram
  6. Zaktualizowana kalkulacja kosztów
  7. Formularz zgłoszeniowy na członka komisji konkursowej