Powiat Dzierżoniowski


Szukaj w serwisie:

Strona startowa Edukacja

Nabór do szkół średnich 2019/2020

Nabór do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 będzie prowadzony za pomocą elektronicznego systemu vEdukacja Nabór firmy VULCAN.

Kandydaci do szkół średnich od 9 maja 2019 r. mogą zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół dostępną na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl m.in. uzyskać informacje o prowadzonych przez daną szkołę klasach oraz o liczbie dostępnych miejsc, nauczanych językach obcych i przedmiotach na poziomie rozszerzonym.

Rejestracja kandydatów do szkół rozpocznie się 13 maja od godz. 8.00 i potrwa do 25 czerwca do godz. 15.00.
Kandydaci samodzielnie zakładają konto na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl

TERMINARZ REKRUTACJI – Nie zapomnij o tych terminach!!!

od 9 maja 2019 r.               Od tej pory możesz zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół dostępną na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl
od  13 maja 2019 r. godz. 8:00     
do 25 czerwca 2019 r. godz. 15:00     
W tym czasie musisz:
- zarejestrować się w systemie
- wprowadzić swoje dane
- wybrać maksymalnie trzy szkoły i jak najwięcej oddziałów w każdej z nich
- wydrukować wniosek o przyjęcie do szkoły (który musi podpisać rodzic/opiekun prawny)
- złożyć wniosek w szkole pierwszego wyboru
W tym czasie możesz:
- dokonać zmiany wyboru preferencji (wybór szkół, wybór oddziałów)
od 21 czerwca 2019 r. godz. 8:00
do 25 czerwca 2019 r. godz. 15:00  
W tym czasie:
- wprowadzasz do systemu dane o ocenach końcoworocznych, wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru
- składasz kopię świadectwa, kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty oraz inne wymagane dokumenty w szkole pierwszego wyboru 
16 lipca 2019 r. Sprawdź, gdzie zostałeś zakwalifikowany!!!
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół średnich
od 16 lipca 2019 r. godz. 12:00
do 24 lipca 2019 r. godz. 15:00   
Potwierdź wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany poprzez złożenie w niej oryginałów dokumentów
25 lipca 2019 r. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych szkół oraz list wolnych miejsc
od 25 lipca 2019 r. godz. 12:00
do 30 sierpnia 2019 r. godz. 15:00
Rekrutacja uzupełniająca (poza systemem)

Na wszelkie pytania uczniom pomogą odpowiedzieć przeszkolone osoby z gimnazjów i ze szkół podstawowych, a także osoby zajmujące się naborem w szkołach średnich.

Zobacz plakat Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2019/2020

Pobierz instrukcję „Jak poruszać się w elektronicznym systemie naboru”

Pobierz ulotkę – Dlaczego warto wybrać szkołę publiczną?