Powiat Dzierżoniowski


Szukaj w serwisie:

Strona startowa Edukacja

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych 2018/2019

Nabór do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019 prowadzony będzie za pomocą elektronicznego systemu vEdukacja Nabór firmy VULCAN.

Gimnazjaliści od dnia 30 kwietnia 2018 r. mogą zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół dostępną na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl m.in. uzyskać informacje o prowadzonych przez daną szkołę klasach oraz o liczbie dostępnych miejsc, nauczanych językach obcych i przedmiotach na poziomie rozszerzonym. Rejestracja kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych rozpocznie się 1 czerwca od godz. 8.00 i potrwa do 20 czerwca do godz. 15.00.

TERMINARZ REKRUTACJI – Gimnazjalisto nie zapomnij o tych terminach!!!

od 30 kwietnia 2018 r.               Od tej pory możesz zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół dostępną na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl
od  1 czerwca 2018 r. godz. 8:00     
do 20 czerwca 2018 r. godz. 15:00     
Ze swojego gimnazjum* otrzymasz login i hasło, po zalogowaniu się na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl musisz:
1. wybrać maksymalnie trzy szkoły i jak najwięcej oddziałów w każdej z nich
2. wydrukować wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej(które musi podpisać rodzic/opiekun prawny)
3. złożyć wniosek w szkole pierwszego wyboru
W tym czasie również możesz dokonać zmiany wyboru preferencji (wybór szkół, wybór oddziałów)
od 22 czerwca 2018 r. godz. 8:00
do 26 czerwca 2018 r. godz. 15:00  
W tym czasie:
składasz kopię świadectwa, kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty w szkole pierwszego wyboru 
13 lipca 2018 r. godz. 10:00    Sprawdź, gdzie zostałeś zakwalifikowany!!!
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych
od 13 lipca 2018 r. godz. 10:00
do 25 lipca 2018 r. godz. 15:00   
Potwierdź wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany poprzez złożenie w niej oryginałów dokumentów
26 lipca 2018 r. godz. 11:00      Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych szkół oraz list wolnych miejsc
od 26 lipca 2018 r. godz. 11:00
do 31 sierpnia 2018 r. godz. 15:00
Rekrutacja uzupełniająca (poza systemem)

* Uczniowie gimnazjów, które nie uczestniczą w elektronicznym naborze, samodzielnie zakładają konto na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl

Na wszelkie pytania uczniom klas III pomogą odpowiedzieć przeszkolone osoby z gimnazjum, a także osoby zajmujące się naborem w szkołach ponadgimnazjalnych.

Zapoznaj się z kierunkami kształcenia w roku szkolnym 2018/2019

Pobierz instrukcję „Jak poruszać się w elektronicznym systemie naboru”

Pobierz ulotkę – Dlaczego warto wybrać szkołę publiczną?