Powiat Dzierżoniowski


Szukaj w serwisie:

Strona startowa Edukacja, kultura i sport

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych 2017/2018

Nabór do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018 prowadzony będzie za pomocą elektronicznego systemu vEdukacja Nabór firmy VULCAN.

Gimnazjaliści od dnia 30 maja 2017 r. mogą zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół dostępną na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl m.in. uzyskają informacje o prowadzonych przez daną szkołę klasach oraz o liczbie dostępnych miejsc, nauczanych językach obcych i przedmiotach na poziomie rozszerzonym. Rejestracja kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych rozpocznie się 1 czerwca od godz. 8.00 i potrwa do 23 czerwca do godz. 15.00.

TERMINARZ REKRUTACJI – Gimnazjalisto nie zapomnij o tych terminach!!!

od 30 maja 2017 r.               Od tej pory możesz zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół dostępną na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl
od  01 czerwca 2017 r. godz. 8:00      
do 21 czerwca 2017 r. godz. 15:00     
Ze swojego gimnazjum* otrzymasz login i hasło, po zalogowaniu się na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl musisz:
1. wybrać maksymalnie trzy szkoły i jak najwięcej oddziałów w każdej z nich
2. wydrukować wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (które musi podpisać rodzic/opiekun prawny)
3. złożyć wniosek w szkole pierwszego wyboru
W tym czasie również możesz dokonać zmiany wyboru preferencji (wybór szkół, wybór oddziałów)
od 23 czerwca 2017 r. godz. 8:00
do 27 czerwca 2017 r. godz. 14:00  
W tym czasie:
składasz kopię świadectwa, kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty w szkole pierwszego wyboru 
7 lipca 2017 r. godz. 12:00    Sprawdź, gdzie zostałeś zakwalifikowany!!!
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych
od 7 lipca 2017 r. godz. 10:00
do 18 lipca 2017 r. godz. 15:00   
Potwierdź wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany poprzez złożenie w niej oryginałów dokumentów
19 lipca 2017 r. godz. 11:00      Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych szkół oraz list wolnych miejsc
od 19 lipca 2017 r. godz. 11:00
do 31 sierpnia 2017 r. godz. 15:00
Rekrutacja uzupełniająca (poza systemem)

* Uczniowie gimnazjów, które nie uczestniczą w elektronicznym naborze, samodzielnie zakładają konto na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl

Na wszelkie pytania uczniom klas III pomogą odpowiedzieć przeszkolone osoby z gimnazjum, a także osoby zajmujące się naborem w szkołach ponadgimnazjalnych. Pomocne informacje dotyczące kierunków kształcenia szkół oraz instrukcja, jak poruszać się w systemie elektronicznego naboru, znajdują się również w wydanym przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie „Informatorze o publicznym szkolnictwie ponadgimnazjalnym Powiatu Dzierżoniowskiego 2017/2018”.

Pobierz „Informator o publicznym szkolnictwie ponadgimnazjalnym”

Zapoznaj się z kierunkami kształcenia w roku szkolnym 2017/2018

BEZPŁATNEKwalifikacyjne Kursy Zawodowe

więcej nt. Kształcenia zawodowego dorosłych

Pobierz instrukcję „Jak poruszać się w elektronicznym systemie naboru”

Pobierz ulotkę – Dlaczego warto wybrać szkołę publiczną?