Powiat Dzierżoniowski


Szukaj w serwisie:

Strona startowa Dla Mieszkańca

Ankieta – wyraź swoją opinię

Szanowni Państwo!

Proszę o wypełnienie poniższej ankiety pod względem spełnienia Państwa oczekiwań w stosunku do pracy naszego Urzędu. Państwa opinie służyć będą podniesieniu jakości świadczonych usług i pozwolą nam na stałe doskonalenie jakości pracy Starostwa.

Starosta Dzierżoniowski

1. Jaką sprawę załatwiał(a) Pan(i) w urzędzie?

2. Jak ocenia Pan(i) pracę Urzędu w następujących kategoriach:

Jakość świadczonych usług:

Kompetencje i wiedza urzędników:

Uprzejmość, życzliwość i troska o Klienta:

Dostępność formularzy:

Czytelność formularzy:

Terminowość wykonania usługi:

Czas oczekiwania na usługę:

Informacja na temat załatwianej sprawy:

Ogólna ocena funkcjonowania Urzędu:

Aktualność i przydatność informacji zawartych na naszej stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej:

3. Jakie zmiany Pani/Pana zdaniem mogą wpłynąć na polepszenie jakości świadczonych usług w Starostwie?

METRYCZKA (proszę wybrać właściwą odpowiedź)

Płeć: *

Wiek: *

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

* Pole wymagane