Powiat Dzierżoniowski


Szukaj w serwisie:

Strona startowa

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Dzierżoniowskiego za 2018 rok

Spełniając zapisy ustawy o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego przekazał w maju 2019 roku do Rady Powiatu dokument o nazwie Raport o stanie Powiatu Dzierżoniowskiego za 2018 rok.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał. Rada Powiatu Dzierżoniowskiego rozpatrzy Raport podczas sesji w dniu 25 czerwca 2019 roku.

W trakcie obrad przeprowadzona zostanie debata nad Raportem, w której głos mogą zabrać mieszkańcy Powiatu Dzierżoniowskiego.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, musi złożyć do przewodniczącego Rady (najpóźniej do dnia 24 czerwca), pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu. Według ustawy, w debacie może zabrać głos maksymalnie 15 mieszkańców.

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Dzierżoniowskiego będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu w Dzierżoniowie (ul. Świdnicka 38) w dniu 25 czerwca o godzinie 9.00.

Załączniki do pobrania:
Raport o stanie Powiatu Dzierżoniowskiego za 2018 rok
wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Dzierżoniowskiego wraz z klauzulą przetwarzania danych osobowych.