Powiat Dzierżoniowski


Szukaj w serwisie:

Strona startowa Archiwum. Rok 2017


Jak walczyć ze smogiem?

Jerzy Ignaszak, zastępca prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 8 marca spotkał się w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie z przedstawicielami powiatowych samorządów. Rozmawiano o sposobach obniżki emisji szkodliwych pyłów do atmosfery.

Aktywny Samorząd 2017  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie przypomina, że trwa przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I i Moduł II. Termin składania wniosków w ramach Modułu II upływa w dniu 30 marca 2017 r.

Nowa droga od Wilkowa Wielkiego przez Sienice do Łagiewnik

Dwie firmy będą przebudowywały blisko 6 km dróg w powiecie dzierżoniowskim. Kilka dni temu został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę dróg nr 3024D i 3022D, dzięki czemu poprawi się komunikacja wsi Sienice z drogą krajową nr 8. Inwestycja została podzielona na dwie części.

Konkursy na programy zdrowotne ogłoszone

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłosił konkurs ofert na dwa programy zdrowotne obejmujące działania profilaktyczne i promocję zdrowia. Do rozdysponowania jest 70.000 zł. Oferty mogą składać publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Termin mija 24 marca.

Pół kilometra nowej drogi do Włók

Firma Berger Bau Polska Sp. z o.o. wygrała przetarg na budowę drogi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na odcinku Dzierżoniów – Włóki. Prace dotyczą 548 metrów od granic administracyjnych miasta.

Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa

W poniedziałek 6 marca w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Muszą się zgłosić do niej mężczyźni, którzy w tym roku kończą 19 lat i starsi, którzy nie dopełnili jeszcze tego obowiązku.

Czekamy na Sowiogórskich Bajarzy

Już tylko do 15 marca przyjmowane są zgłoszenia udziału w 9. Powiatowym Konkursie Krasomówczym „Sowiogórski Bajarz”.

Trwa scalanie gruntów

Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna i części wsi Owiesno było głównym tematem sesji Rady Powiatu, która odbyła się we wtorek 28 lutego.

Ptasia grypa nadal niebezpieczna

Na terenie kraju nadal zdarzają się przypadki zachorowań dzikiego ptactwa na wysoce zjadliwą ptasią grypę oraz przypadki ognisk choroby u drobiu hodowlanego.